Mắt

Khoa mắt của Phòng khám đa khoa Thái Anh cung cấp dịch vụ chăm sóc mắt toàn diện cho bệnh nhân ở mọi lứa tuổi, đa dạng các dịch vụ khám và điều trị các bệnh mắt thường gặp.